+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

PROROX

 

BOILERS (kedler)

Kedler med varmt vand og kedler til produktion af vanddamp under højt tryk betragtes som dampkedler. Som et generisk udtryk bruges kedlen til at betegne dampgeneratorer og varmt vand installationer. I branchen findes der to typer kedler; kedler med dampmotor og kedler med brandrør.
Dampmotorkedler bruges til at generere damp til drift af dampturbiner. I aktuelle brugte dampkedler genereres op til 3.600 t damp pr. Time under tryk på 300 bar og damptemperaturer på 620 ° C.
Brændrørskedler bruges ofte i små og mellemstore industrianlæg, for eksempel i papir- eller fødevareindustrien, hvor små og mellemstore blandinger af varmt vand eller vanddamp er påkrævet ved lave tryk. Disse kedler bruges i tekniske bygningsapparater i store komplekser, såsom hoteller, hospitaler osv.

Formål med isolering

Isolerende kedler har følgende formål: 
  • Reducerer varmetab og øger effektiviteten af ​​kedlen
  • Garanterer beskyttelse mod kontakt ved at minimere overfladetemperaturen
  • Forhindrer opvarmning af rumluften i kedelhuset, hvilket garanterer en acceptabel funktion.

Produkter

Montage af bærende måtter, såsom ProRox MA 520 ALU, er en gennemprøvet løsning til isolering af kedler der har en overfladetemperatur op til 300 ºC. De bærende måtter monteres let på den vandrette, cylindriske kedeloverflade og fastgøres let til kedlerne med metalbånd. Metalafstandsstykker, der skaber termiske broer, kan udelades.

ProRox trådvævsmåtter har gennem årene vist sig uvurderlige ved isolering af dampgeneratorer. De er fleksible og kan let monteres på de forskellige geometrier eller overfladestrukturer. ProRox trådvævsmåtter er ikke brandbare, har høje maksimale driftstemperaturer og udviser en lav grad af varmeledningsevne over hele temperaturområdet.

TANKS

 

COLUMNS

 

VESSELS

 

CHIMNEYS

 

BOILERS

 

COLD BOXES

ProRox MA 520 Alu

ProRox MA 520 ALU er en kompressionsbestandig isoleringsmåtte stenuld, på glasfiberforstærket aluminiumsfolie. Isoleringsmåtten er velegnet til termisk og akustisk isolering af rør med særlig stor diameter. Beholdere, kar, kanaler og udstyr op til de mellemliggende temperaturer.
 

ProRox SL 970

ProRox SL 970SC er en formfaststenuldsbatts og er særlig egnet til termisk
og lydisolering af konstruktioner med højere temperaturer og lette
mekaniske belastninger (f.eks. hvor der forekommer vibrationer). Typiske
eksempler er ovne, fyr og udblæsningskanaler.