+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Brandisolering

giver tid til sikring af liv og materiel

Tiden før ilden spredes.

Tiden før giftig røg når mennesker.

Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen – og nå ud igen.

Tiden er altafgørende, derfor er brandisolering så vigtig.

Brandisolering – Passiv brandsikring

Brandisolering – eller nærmere bestemt passiv brandsikring – giver tid til sikring af liv og materiel. Passiv brandsikring øger tidsrummet inden ilden spredes. Brandsikring øger tidsrummet inden giftig røg når frem til mennesker og personale. Brandisolering giver brandvæsenet ekstra tid til at nå frem til bygningen og nå ud igen. Tiden er altafgørende – derfor er passiv brandsikring så vigtig.

Gang på gang er brand i bygninger skyld i alvorlige ulykker og dødsfald. I gennemsnit dør der hver dag 11 mennesker i EU som følge af brand. Det medfører omkring 4.000 årlige dødsfald blandt de 500 millioner borgere i EU’s 28 medlemslande. Over halvdelen af brandene forekommer i bygninger eller køretøjer og 90% af dødsulykkerne skyldes disse brande.

Byggeprodukters røgudvikling er en vigtig faktor for at opnå det primære mål for brandbeskyttelse: Først og fremmest at redde mennesker og dyr og dernæst at muliggøre effektiv brandbekæmpelse. Når der udbryder brand er det afgørende, at brandfolk og personerne der er i bygningen hurtigt kan finde flugtruter, hvilket kun er muligt ved minimal røgudvikling.

Brande har også katastrofale konsekvenser for industrien. Ifølge forsikringsselskaberne forårsager ildebrande i EU hvert år skade på ejendom for €126 milliarder. Også her forårsager røggasser mere skade end flammerne. Den sekundære skade som følge af sod og korrosive gasser tegner sig for over 50% af de samlede omkostninger ved en større brand. For ikke at nævne opfølgningsomkostningerne på grund af produktionens nedetid. At undgå skade på grund af sod og røg på anlæg og udstyr er ikke sædvanligvis et erklæret mål for beskyttelse i en industribygning.

Brandisolering til konstruktioner

Ved tilfælde af brand forsinker de brandsikre isoleringsmaterialer fra Rockwool yderligere spredning af flammerne. Stenuld fra Rockwool udvikler ikke giftig røg ved brand og bidrager tilmed til beskyttelse af bærende konstruktioner. Det er en investering i menneskeliv og en beskyttende investering i den bærende del af bygningen.

Passiv brandsikring af stål er vigtig da en opstået brand i stålkonstruktioner kan være yderst farlig. Passiv brandsikring af nye stålkonstruktioner er dermed en nødvendighed når det handler om at sikre bygningen en modstandsdygtighed overfor en pludselig opstået brand. Ved korrekt montering af stenuld kan man bremse spredningen af en brand effektivt.

Derfor findes der isoleringsprodukter, som bruges til inddækning af spær, vægge. Dæk og tagkonstruktion. Disse produkter er ofte stenuldsprodukter og Armadan A/S distribuerer og rådgiver om både Rockwools og Isovers brandprodukter.

Brandisolering til gennemføringer

Når et vandrør, et kabel, en ventilationskanal, en kabelbakke eller andet bliver ført igennem en væg eller et dæk, så skal hullerne omkring gennemføringerne lukkes helt tætte igen. Dertil bruger man specielt udviklede materialer, så som fuger, pakninger, manchetter og brandplader, således røgen og branden ikke spredes for hurtigt mellem hver brandcelle i en bygning. Armadan er i 2020 netop begyndt at markedsføre Armacells nye produktserier inden for brandlukning: ArmaProtect System.

Byggestyrelsens reglement BR18 er blevet opdateret med nye bekendtgørelser for alt byggeri. Der er indført et nyt godkendelsessystem, som indebærer, at certificerede brandrådgivere skal godkende brandsikkerheden i nye og allerede bestående byggerier.

Brandrådgiverne kontrollerer udførte passive brandsikkerhedsløsninger og er de ikke udført efter reglerne, skal manglen eller fejlen rettes.

Læs mere her i en artikel fra DANVAK, skrevet af Allan Olesen: BR18 brand – Plejer er død! Installatør pas på!

ArmaProtect, lever fuldt ud op til de nye krav når de monteres korrekt. Derfor tilbyder Armadan montagekurser til alle vores kunder. Se mere her.

Enhver gennemføring skal brandsikres, fordi det ofte kan være ved gennemføringer, at utætheder opstår, hvilket kan give en opstået brand mulighed for at spredes. Mellemrum i brandsikre vægge og gulve kan være nok til at røg og farlige gasser kan videreudvikle sig. Et korrekt monteret brandsikringssystem skal forsegle alle mulige åbninger.

Brandisolering til ventilation

Ventilationsrør og -kanaler er praktisk talt at finde i enhver moderne bygning. Da store mængder luft og dermed ilt føres igennem ventilationskanaler, så er der også her stor sandsynlighed for spredning af brand og røg. Derfor kræves der en speciel type brandisolering omkring ventilationsrør og -kanaler. Både Isover og Rockwool har et bredt program af trådvævsmåtter og brandplader som Armadan har solgt og vejledt om i mange år. Armacell har netop præsenteret en produktserie, som hedder Ultra. Dette er også ideelt til brandbeskyttelse af ventilationskanaler, men er endnu ikke blevet lanceret i Skandinavien.

I de europæiske lande er der udviklet regler for tests på, hvordan materialer skal kunne beskytte mod røg og brand. Disse regler hedder ETA normer.

Det er hver enkelt producent der har ansvaret form, at produkterne lever op til direktiverne i hvert land.

Rockwool tilbyder Conlit, som er et system til isolering af ventilationskanaler. Produkterne Contlit Fire Mat og Conlit Fire Board er fremstillet af ubrændbar stenuld. Det betyder, at trådvævsmåtten og brandpladen er dækket med en sort belægning, der øger brugervenligheden og den generelle finish – set i forhold til tidligere modeller.

En god brandisolering giver fordele i miljøet. En holdbar og tæt isolering afgiver mindre varme i ventilationskanalerne, hvilket sparer på den overordnede energi. Stenulden fra Rockwool er udviklet på baggrund af vulkansk sten og er en bæredygtig ressource som kan genanvendes. En brandsikker isolering skaber god ventilation i konstruktioner.

Varmeisolering

Køl- og kondensisolering

Brandisolering

Lydisolering