+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Brandsikring
af ventilationskanaler

Ventilationskanaler skal som udgangspunkt have en brandmodstand tilsvarende de brandsektioner de føres igennem. Ventilationskanaler som skal brandisolering,
testes iht. DS/EN 1366-1.

Den samlede klassifikation angives eksempelvis som:
EI30/E60 (ve ho i ↔ o) A2-s1,d0

Hvad betyder dette?

EI
At ventilationskanalen kan opretholde sin Integritet og Isolation i det angivne tidsrum.

 

 

30
At ventilationskanalen opretholder sin Integritet og Isolation i 60 minutter. Tidsangivelsen kan også være 30 eller 120 minutter.

 

(ve ho i ↔ o) 
Angivelsen i parentesen angiver, at produktet er klassificeret både for vertikale og horisontale kanaler, samt ind- og udvendig brandpåvirkning.

 

A2-s1,d0    
A2: Ubrændbart materiale
s1: meget begrænset mængde af røgudvikling
d0: ingen brændende dråber eller partikler

VIGTIGT! Brandisolering af ventilationskanaler skal ALTID udføres jf. producentens anvisning.
Producenten har nemlig en test og en klassifikation, der ligger til grund for udførelsen.

ROCKWOOL
Brandisolering af ventilationskanaler 

ISOVER
Brandisolering af ventilationskanaler