+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Brandisolering af betonhuldæk

Rockwool har brandtestet en løsning til brandsikring af huldæk. Brandsikringen kan foretages med 30 mm Conlit. Ved brandtesten på DBI er kravet til bæreevne eftervist og opfyldt til 120 minutter.

Al montage foregår iht. producentens anvisning. Dette er meget vigtigt, da montageanvisningerne er udarbejdet på baggrund af prøvningsrapporterne ifm. en brandprøvning.

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere oplysninger