+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Brandisolering af stålprofiler

For at dimensionere brandisoleringen til stålprofiler korrekt er der flere forudsætninger som skal være på plads,

  • Kritisk ståltemperatur. Når stål udsættes for varme, reduceres styrken på stålet. Den rådgivende ingeniør fastlægger stålets kritiske ståltemperatur. Jo lavere den kritiske ståltemperatur er, jo hårdere er stålet belastet.  
  • Sektionsfaktor. Sektionsfaktoren er et forholdstal mellem den brandeksponerede omkreds og tværsnitsarealet. Sektionsfaktoren kan benævnes på flere måder, bl.a. U/A eller Am/ v. De fleste stålprofilers tværsnitsareal kan findes i Teknisk Ståbi eller søges på nettet. Når sektionsfaktoren beregnes, er det vigtigt at tage stilling til montagemetoden, for på den måde at regne sektionsfaktoren korrekt.
  • Krav til brandmodstandsevne. Den rådgivende ingeniør skal angive kravet til brandmodstandsevne. Det kan typisk være 30 minutter, 60 minutter eller 120 minutter.
  • Montage. Al montage foregår iht. producentens anvisning. Dette er meget vigtigt, da montageanvisningerne er udarbejdet på baggrund af prøvningsrapporterne ifm. en brandprøvning.

 

 

 

 

 

 

 

Hent skema som PDF

Skema fra EN 13381-4:2013.