+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Brandtætninger og BR18

I Bygningsreglementet kan man i kap 5, §104 læse følgende:
Byggeri skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning.
Dette skal ske under hensyn til, at:

  • Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
  • Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
  • Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.
  • Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses.
  • Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.

I kap 5 §114 står følgende:
Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.