+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Fra BR18 til praksis

Gennemføringerne i en brandadskillelse må ikke forringe væggens/ dækkets integritet og isolation.

Brandtætningens klassifikation skal som minimum svare til klassifikationen af den gennembrudte bygningsdel.

Eks. Er en væg EI60, skal brandtætningen som minimum også være klassificeret til EI60. Brandtætningen må gerne klassificeret højere end EI60, men på ingen måde lavere end EI60.

Brandadskillende bygningsdele kan også være klassificeret REI60. R betyder at bygningsdelen også er bærende. Denne klassifikation kan aldrig opnås for en brandtætning, her arbejdes kun med EI.

Brandtætningerne skal naturligvis udføres efter dokumenterede og testede løsninger.

Mulcol er et veldokumenteret og testet system til brandtætninger. Der arbejdes løbende på tilpasse og udvide systemets godkendelser. På den måde er Mulcol hele tiden i udvikling for at tilpasse markedets behov.

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere oplysninger