+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk


Hvordan er
Mulcol testet?

DS/EN 1366-3 Prøvning af installationers brandmodstandsevne, del 3 – Tætninger af gennemføringer – Omfatter ikke ventilationssystemer.

I denne prøvningsstandard er det defineret hvordan de forskellige installationer brandprøves, iht. forskellige typer af konstruktioner – gipsvægge, betonvægge, porebetonvægge eller betondæk. Her testes for brandmodstandsevne, altså det tidsrum hvori brandtætningen kan modstå temperatur, integritet og isolation. Når brandprøvningen er foretaget, udarbejdes en prøvningsrapport, som bringes videre til næste step.

DS/EN 13501-2 – Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer.

Med prøvningsrapporten i hånden kan der nu udarbejdes en klassifikationsrapport. I denne rapport klassificeres E – Integritet og I – Isolation. Det er meget vigtigt at den enkelte løsning kan overholde EI i det angivne tidsrum. Det betyder nemlig at brandtætningen kan bibeholde både sin integritet og isolation i det angivne tidsrum.

EN KLASSIFICERING FOR BRANDTÆTNINGER ER ALTID BENÆVNT EI30, 60 (90) eller 120 MINUTTER. ALDRIG KUN E!!!

ETA – En Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment)

På baggrund af de to foregående rapporter samles dokumentationen nu og der kan udarbejdes en ETA. Med en ETA er det muligt at udarbejde en ydeevnedeklaration DOP og et CE-mærke. CE-mærket følger det enkelte produkt og er en dokumentation for at produktet opfylder den gældende EU-lovning.  

Hvorfor en ETA-godkendelse?

En ETA-godkendelse er en frivillig ordning. ETA-godkendelsen en bekræftelse på at byggeproduktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. I ETA-godkendelsen er rammerne for prøvningerne sat og anvendelsen af produktet skal ske inden for disse rammer.

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere oplysninger