+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

ArmaFlex Protect

Armaflex Protect er et unikt, multifunktionelt og fleksibelt brandbøsningssystem, der bygger på Armaflex-teknologi, som giver korrekt kondensforebyggelse og termisk isolering.

I tilfælde af brand, yder Armaflex Protect brandmodstand på op til (EI 120). For metal- og kompositrør som eksempelvis Alu-Pex. ArmaFlex Protect findes i 1000 mm længder og kan ved metalrør anvendes med alle typer tilstødende termisk isolering såsom mineraluld cellegummi eller PUR op til Ø88,9 mm (for etagedæk) og Ø108 mm (for vægkonstruktioner).

// Unik enkeltløsning til varme og kolde anlæg 

// Effektiv termisk isolering, pålidelig kondensforebyggelse og reduktion af strukturbåren lydtransmission 

// Hurtig og nem installation 

// Velegnet til etagedæk, massive og lette vægge. 

// Kan anvendes sammen med alle ArmaFlex-produkter som et system eller som selvstændig brandbøsning.

Dokumenter vedrørende ARMAFLEX® PROTECT

EN 1366-3 Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Gennemføringer, IKKE ventilationssystemer.

 

EN13501-2 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele IKKE ventilationssystemer


Teknisk datablad (TDS)

Ydeevnedeklaration DoP
Nr. 0543-CPR-2017-88


Sikkerhedsdatablad (SDS)