+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

ArmaProtect Seal

Brandakryl fuge
Brand- og røgsikret forsegling

// En systemkomponent til ArmaProtect Wrap og/eller ArmaProtect Board anvendelser.

// Yder brandsikring af ikke isolerede metalrør, ikke-isolerede PVC-rørledninger og kabler og kabelbakkegennemføringer

// Pålidelige akustiske isoleringsegenskaber

// Halogenfri, modstandsdygtig over for svampe og skadedyr

// Produktet kan males

Dokumenter vedrørende ARMAFLEX® SEAL

EN 1366-3 Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Gennemføringer

EN 1366-4 Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Lineære fugeforseglinger

EN 13501-2 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele IKKE ventilationssystemer

 

EN 1026 Lufttæthed

ETA-19/0711


Teknisk datablad (TDS)

Ydeevnedeklaration DoP
Nr. 2812-CPR-2020-96 


Sikkerhedsdatablad (SDS)