+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

ArmaProtect Seal X

Grafit fuge som ekspanderer i tilfælde af brand/varmeudvikling

// Nem at bruge selv under trange forhold

// Velegnet til ArmaFlex isolerede metalrør og forskellige ikke-isolerede plastgennemføringer

// Skal bruges som system sammen med ArmaProtect Board til ikke-isolerede Alupexrørgennemføringer

// Produktet kan males

Dokumenter vedrørende ARMAFLEX® SEAL

EN 1366-3 Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Gennemføringer

EN 1366-4 Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Lineære fugeforseglinger

EN 13501-2 Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele IKKE ventilationssystemer

 

EN 1026 Lufttæthed

ETA-19/0711


Teknisk datablad (TDS)

Ydeevnedeklaration DoP
Nr. 2812-CPR-2020-96 


Sikkerhedsdatablad (SDS)