+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

 

 

ISOVER

 

Armadan har samarbejdet med ISOVER i en menneskealder. Sammen med ISOVERs konsulenter tilbyder Armadan en allround rådgivning.

ISOVER VVS og HVAC isolering

Rørisolering til varme og kolde rør

Bygningens tekniske installationer består både af varme og kolde rørinstallationer.  Varme rørinstallationer bruges typiske til rumopvarmning og til brugsvand, og kolde rørinstallationer bruges til komfortkøl, industrikøl og til brugsvand.
For at optimere energieffektiviteten, forhindre varmetab og kondens er en effektiv rørisolering påkrævet.  Når rørledninger er isoleret korrekt, vil varmetabet være begrænset, bygningen vil være sikret mod kondensskader og den ønskede medietemperatur opretholdes.
Termisk isolering af rør kan udføres med ISOVER Lamelmåtter, ISOVER Boaflex rørskåle eller ISOVER TapeLock rørskåle.

ISOVER Lamelmåtter skæres til i længder, der passer til rørets omkreds og svøbes om røret. ISOVER Lamelmåtter kan således tilpasses varierende rørstørrelser og kan derfor med fordel anvendes ved isolering af installationer med mange forskellige rørstørrelser.

Rørskåle er i forvejen tilpasset rørstørrelserne, og skal kun i mindre grad ændres ved montage. De er derfor hurtigere at montere.

ISOVER Boaflex er bøjelig og kan med fordel anvendes på forholdsvis små rørstørrelser, og hvor der er mange bøjninger.

ISOVER TapeLock har den bedste isoleringsevne og kan derfor med fordel bruges på rørstrækninger, hvor der er brug for at optimere isoleringstykkelsen.
 

 

 

 

ISOVER Boaflex Pipe Section - star shape hole

(Boaflex Rørskål)
Fleksibel ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage. Stjernekernen gør, at én rørskåldimension kan anvendes til flere rørdimensioner.

Læs mere om Boaflex HER

 

ISOVERs beregningsprogram IsoDim

Finder du HER

 

 

 

CLIMPIPE Section Alu2, Ø15-Ø273

(TapeLock Rørskål)
Formfast ISOVER rørskål med armeret alu-folie. Alu-folien har selvklæbende overlæg for hjælp ved montage.
Anvendelsesområde:  Varmeisolering // Kondensisolering // Høj temperatur

 

Læs mere om Tapelock HER

 

 

CLIMCOVER Lamella Alu2

(Lamelmåtte)
Lamelmåtte med Alu-belægning til isolering af rør, beholdere, fjernvarmeledninger og ventilationskanaler.

 

Læs mere om Lamelmåtter HER

 

Fastholdelse af ISOVER isolering på tekniske installationer

Åben guide HER  

og tjek Armadans produkter til fastgørelse HER

 

 

 

ISOVER Industri

Armadans leverandør af mineraluld (glas og sten), ISOVER, producerer og markedsfører også produkter til industri- og processegmentet.
Kedler, beholdere og andre anlæg
Varmebeholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452 Isolering mod energitab
Det anbefales, at beholdere med relativt lave temperaturer – altså temperaturer < 250° C – isoleres på krumme flader med ISOVER Lamelmåtte.
På plane flader kan man isolere med ClimCover Slabs Industriplader med eller uden Alu. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.
Det vil sige, at deres produkter kan bruges til følgende typer anlæg:
TANK, BEHOLDER, KØLEANLÆG, FRYSEANLÆG
For hvert enkelt projekt vælges de relevante isoleringsformål. og den nødvendige isoleringstykkelse beregnes i henhold til DS/EN ISO 12241
Beregningen kan foretages i beregningsprogrammet ISOVER IsoDim.
Ved isolering af tank og beholdere har vi samlet ISOVERs guider i følgende link

Læs mere om Tankisolering HER

Ved isolering af procesanlæg kan der være tale om lave eller høje temperaturer. Vi har samlet ISOVERs isoleringsguider i følgende link. 

Læs mere om isolering af Procesanlæg HER

ISOVERs produkter kan også benyttes til kondensisolering og isolering mod energitab i forbindelse med isolering af fryse og køleanlæg.

Læs mere om køl- og kondensisolering HER

Læs mere om Fryseanlæg HER

Ved isolering af skorstene, benyttes ISOVERs Ultimate program, tjek HER

 

 

CLIMCOVER CR Alu2

(Crimp Wrap mineraluldsmåtte)
ISOVER Rulle til isolering af rør, tanke og beholdere, hvor der stilles krav til høj trykstyrke.
Anvendelsesområde

Læs mere om CrimpWrap HER

 

 

Tech Roll 1.0

(Tankisolering)
ISOVER Rulle til isolering af tanke og beholdere.
 
Læs mere om TECH Roll 1 HER
 
 
 

 

Tech Roll 1.0 Alu

(Tankisolering)
ISOVER Rulle til isolering af tanke og beholdere.

 

Læs mere om TECH Roll 1.0 Alu HER

 

 

HygroWick Væge

CLIMCOVER Wick for HygroWick
ISOVER HygroWick Væge til isolering omkring flanger, ventiler og lign.

 

Læs mere om HygroWick væge HER

 

Du kan læse om Hygrowick systemet HER

 

HygroWick Lamel

CLIMCOVER Lamella HygroWick
Lamelmåtte til kondensisolering af kolde rør og kølerørsinstallationer, hvor medietemperaturen er under omgivelsernes temperatur.

 

Læs mere HygroWick Lamel HER

 

 

CLIMCOVER Slab

(Industriplade)
Hård ISOVER plade til isolering af beholdere, tanke, kanaler og produktionsanlæg. Industriplade uden alu-belægning.

Læs mere om Industriplade HER

 

 

CLIMCOVER Slab Alu 2

(Industriplade - IP2)
Hård ISOVER plade til isolering af beholdere, tanke, kanaler
og produktionsanlæg. Industriplade med alu-belægning.

Læs mere om Industriplade IP2 HER

 

 

ISOVER Cleantec® G 35

(Plade m. sort glasvævsbelægning)
ISOVER plade med sort glasvævsbelægning. Anvendes til isolering af beholdere, kedelunits, div. kabinetter samt som indvendig lydabsorbent i ventilationskanaler. Typegodkendt: SP SITAC typegodkendelse 0422/94 og 2706/92.

Læs mere om Cleantec HER

 

 

TECH Wired Mat MT 5.1

(Trådvævsmåtte, stenuld)
Trådvævsmåtte af stenuld der anvendes til lydisolering og
termisk isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg,
hvor der er en medietemperatur op til 660°C.

Læs mere om Tech Wired Mat MT 5.1 HER

 

TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1

 

TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1


(Trådvævsmåtte, stenuld)
Trådvævsmåtte af stenuld til isolering af kedler, tanke,
kanaler og industrianlæg, med en medietemperatur op til
660°C.

Læs mere om TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1 HER

 

ISOVERss beregningsprogram ISODimFinder du HER

 

 

 

ISOVER Prislisten for VVS/HVAC og Industri

finder du lige HER

 

Fastholdelse af ISOVER isolering på tekniske installationer

Åben guide HER  

og tjek Armadans produkter til fastgørelse HER