+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

Multimortar

Brandgips

Multimortar brandgips er et tørt hvidt pulver bestående af ikke-organiske forbindelser og perlit. Når dette blandes med vand, vil forbindelserne danne en stærkt termisk og isolerende brandbestandig masse. I tilfælde af brand, forhindrer denne mørtel en brand og røgspredning gennem væg og dæk. Efter tætning af udsparingen med Multimortar brandgips bevarer væggen eller dækket sin fremragende akustike egenskaber.

 

Teknisk datablad (TDS)

Produkt datablad (PDS)

Sikkerhedsdatablad (SDS)

Monteringsvejledning (MAN)

Ydeevnedeklaration (DoP)

CE Certifikat (CE)

AgBB

Akustik rapport (ACU)

LEED

Emicode