+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

 

PROROX

Industri og Proces

ProRox er Rockwools produkter som anvendes til industri og proces.

ProRox produkterne markedsføres af Rockwools RTI afdeling, som også har ansvaret for SeaRox produkterne.
Da Rockwools RTI afdeling er en enhed som især koncentererer sig om internationale markeder, er størstedelen af deres tekst materiale på engelsk. Her på Armadan´s webside vil den direkte produktbeskrivelse være på dansk.
ProRox produkterne er inddelt i følgende anvendelsesmuligheder:
RØR - BEHOLDERE - SØJLETANKE - KEDLER - SKORSTENE - TANKE - TERMISK ISOLERING

PROROX RØR

RØR eller rørføringen spiller en central rolle i mange industrielle processer i kemiske eller petrokemiske installationer på eksempelvis kraftværker. Rørene forbinder vigtige komponenter såsom tanke, beholdere, forbrændingsanlæg, kar, kedler, turbiner osv. med hinanden og letter strømmen af materialer og energi.

Læs mere om PROROX RØR HER

TANKE

TANKE - Generelt bruges tanke i alle størrelser til råvarer, brændstoffer og slutprodukter. For at bevare og sikre stabiliteten og sikkerheden i produktionsprocessen er det vigtigt at holde temperaturen inde i tanken mellem visse temperaturgrænser. Det kan man sikre med effektiv isolering.

Læs mere her om PROROX TANK-isolering HER

SKORSTENE

Ved forbrænding af fossile brændstoffer fremkommer røggasser, der ledes gennem skorstene gennem de forskellige rengøringsstadier, såsom denitrifikation, (DENOX), de sulfurization (DESOX) og støvfjernelse, før de udledes i atmosfæren. Isoleringssystemer på skorstene er nødvendige af flere grunde.

Læs mere om PROROX skorstensisolering HER

SØJLETANKE

SØJLETANKE eller søjleformede beholdere, bruges hovedsageligt i den (petro) kemiske industri til destillation eller ekstraktion af stoffer. De danner ofte nøgleelementerne i kemiske eller petrokemiske planter. Processerne i kolonnerne fungerer ofte kun ved bestemte temperaturer, hvorfor isolering af kolonnerne også her er vigtig.

Læs mere om SØJLETANKE isolering HER

KEDLER

Kedler med varmt vand og kedler til produktion af vanddamp under højt tryk betragtes som dampkedler. Som et generisk udtryk bruges kedlen til at betegne dampgeneratorer og varmt vand installationer. I branchen findes der to typer kedler; kedler med dampmotor og kedler med brandrør.

Læse mere om isolering af KEDLER HER

BEHOLDERE

Kar og beholdere er en vigtig komponent i installationer til forskellige procedurer inden for næsten alle brancher. Mange produktionsprocesser kræver forskellige stoffer, der opbevares i kar og anvendes i de individuelle processer senere i proceduren. Beholdere opbevarer primært flydende, faste eller luftformige stoffer, der tilsættes processen, når det er nødvendigt. Råvarer, brændstoffer eller slutprodukter opbevares normalt i store lagertanke.

Læs mere om isolering af KAR og BEHOLDERE HER