+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

PROROX

 

KEDLER

Kedler med varmt vand og kedler til produktion af vanddamp under højt tryk betragtes som dampkedler. Som et generisk udtryk bruges kedlen til at betegne dampgeneratorer og varmt vand installationer. I branchen findes der to typer kedler; kedler med dampmotor og kedler med brandrør.
Dampmotorkedler bruges til at generere damp til drift af dampturbiner. I aktuelle brugte dampkedler genereres op til 3.600 t damp pr. Time under tryk på 300 bar og damptemperaturer på 620 ° C.
Brændrørskedler bruges ofte i små og mellemstore industrianlæg, for eksempel i papir- eller fødevareindustrien, hvor små og mellemstore blandinger af varmt vand eller vanddamp er påkrævet ved lave tryk. Disse kedler bruges i tekniske bygningsapparater i store komplekser, såsom hoteller, hospitaler osv.

Formål med isolering

Isolerende kedler har følgende formål: 
  • Reducerer varmetab og øger effektiviteten af ​​kedlen
  • Garanterer beskyttelse mod kontakt ved at minimere overfladetemperaturen
  • Forhindrer opvarmning af rumluften i kedelhuset, hvilket garanterer en acceptabel funktion.

Produkter

Montage af bærende måtter, såsom ProRox MA 520 ALU, er en gennemprøvet løsning til isolering af kedler der har en overfladetemperatur op til 300 ºC. De bærende måtter monteres let på den vandrette, cylindriske kedeloverflade og fastgøres let til kedlerne med metalbånd. Metalafstandsstykker, der skaber termiske broer, kan udelades.

ProRox trådvævsmåtter har gennem årene vist sig uvurderlige ved isolering af dampgeneratorer. De er fleksible og kan let monteres på de forskellige geometrier eller overfladestrukturer. ProRox trådvævsmåtter er ikke brandbare, har høje maksimale driftstemperaturer og udviser en lav grad af varmeledningsevne over hele temperaturområdet.

ProRox MA 520 Alu

ProRox MA 520 ALU er en kompressionsbestandig isoleringsmåtte stenuld, på glasfiberforstærket aluminiumsfolie. Isoleringsmåtten er velegnet til termisk og akustisk isolering af rør med særlig stor diameter. Beholdere, kar, kanaler og udstyr op til de mellemliggende temperaturer.
 

ProRox SL 960 alu

ProRox SL 960 ALU SC er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af ovne, tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Den er på den ene side forsynet med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie.
 

ProRox WM 960 alu

ProRox PS 960 ALU is an aluminum foil faced mandrel wound pipe section. The insulation sections are made out of stone wool and are produced with an innovative water repellent binder called WR-Tech™ to mitigate the risk of corrosion under insulation.

 

ProRox WM 950

ProRox WM 950 SC er en stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Trådvævsmåtten er egnet til varme- og lydisolering af industrielle anvendelsesområder, der opnår høje temperaturer som f.eks. industrirør, kedelvægge, ovne og røgkanaler. Rustfast trådvæv og rustfast tråd fås på bestilling.

 

ProRox WM 960

ProRox WM 960 SC er en tung stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Trådvævsmåtten er specielt egnet til industrielle anvendelser som højtryksdamprør, reaktorer, ovne osv. med høje krav til isoleringens temperaturmodstand. Rustfast trådvæv og rustfast tråd fås på bestilling.
 

ProRox SL 970

ProRox SL 970 SC er en formfaststenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af konstruktioner med højere temperaturer og lette mekaniske belastninger (f.eks. hvor der forekommer vibrationer). Typiske eksempler er ovne, fyr og udblæsningskanaler.

 

ProRox WM 950 alu

ProRox WM 950 ALU SC er en fleksibel stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Den er på den ene side forsynet med glasfiberforstærket aluminiumsfolie mellem uld og trådvæv. Trådvævsmåtten er egnet til varme- og lydisolering af industrielle anvendelsesområder, der opnår høje temperaturer som f.eks. industrirør, kedelvægge, ovne og røgkanaler.

 

ProRox SL 930

ProRox SL 930 D er en fast stenuldsbatts. ProRox SL 930D er særligt egnet til termisk- og lydisolering af tanke og beholdere. Produktet leveres som standard i AS kvalitet.

ProRox SL 900

ProRox SL 900 SC er en let, fleksibel stenuldsbatts. ProRox SL 900 SC er egnet til termisk isolering af tanke, beholdere, røggaskanaler, kedler og ovne. Samt som 3. lag i højtemperaturløsninger.

 

ProRox SL 960

ProRox SL 960 SC er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Produktet kan bruges i branddøre.

 

ProRox SL 970 alu

ProRox SL 970 ALU SC er en formfaststenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af konstruktioner med højere temperaturer og lette mekaniske belastninger (f.eks. hvor der forekommer vibrationer). Typiske eksempler er ovne, fyr og udblæsningskanaler. Den er på den ene side forsynet med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie.

 

ProRox SL 960 alu

ProRox SL 960 ALU SC er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af ovne, tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Den er på den ene side forsynet med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie.

 

ProRox MA 920 alu

ProRox MA 920 ALU SC er en let stenuldsmåtte påklæbet glasfiberforstærket aluminiumsfolie. Isoleringsmåtten er egnet til termisk isolering af lagertanke, beholdere og udstyr op til mellemtemperaturer.