+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

PROROX

 

TANKS

Tilgængeligheden af ​​råvarer, brændstoffer og opbevaring af slutprodukter er kritisk inden for næsten alle brancher. Generelt bruges store tanke til råvarer, brændstoffer og slutprodukter. Små tanke eller fartøjer bruges til midlertidigt at opbevare (semi) produkter. For at bevare stoffet og sikre stabiliteten og sikkerheden i produktionsprocessen er det vigtigt at holde temperaturen inde i tanken mellem visse temperaturgrænser.

Formål med isolering

Derfor er isolering af lagertanke en vigtig faktor i funktionaliteten af ​​lagerfaciliteter. Det tjener også følgende formål:
  • Omkostningsbesparelser: Isolering reducerer varmen og stoffets såkaldte åndedræt væsentligt. Tilbagebetalingstiden for den varme isolering er, selv ved lavere temperaturer (30 ° C), normalt mindre end 1 år, hvorimod isoleringens levetid kan være mange år.
  • Miljø: Ud over de opnåede omkostningsbesparelser vil reducerede varmetab også føre til lavere CO2-emission. Nedsat åndedræt tab af farlige stoffer er gavnligt for vores miljø.
  • Processtyring: Isolering forhindrer, at tanke fryser eller opvarmes af solstråling. Det vil også reducere afkøling af det lagrede stof og forhindre, at det sætter sig og forbliver i fast form. I begge tilfælde kan yderligere opvarmning eller afkøling være relevant.
  • Sikkerhed: En brandbestandig isolering reducerer risikoen for, at en brand uden for tanken antændes et brandfarligt medium. Det er også beskyttelse mod kontakt ved at minimere overflade (kontakt) temperaturen på tanken.

ProRox SL 930 til tankvægge

Opbevaringstanke er placeret udendørs, så det er vigtigt at vælge et materiale med lav varmeledningsevne og fremragende vandafvisende egenskaber. ProRox SL 930 bruges hovedsageligt til at isolere tankvægge. Det anbefales generelt ikke at anvende en mindre vandafvisende, ikke trykbestandig isolering som ProRox-kablede måtter.

ProRox SL 580 til tanktag

En almindelig antagelse er, at den stille luft over den varme væske fungerer som isolering af tankens tag. Det er ikke let at isolere en tank. Især korrosion af tanktaket kan let forekomme, hvis isoleringen ikke er korrekt installeret og vedligeholdt. Derfor har mange virksomheder en tendens til ikke at isolere tanken. Denne antagelse er imidlertid ikke helt korrekt. På grund af forskellen i temperatur mellem den varme væske og det ikke-isolerede tanktak er der ret stærk konvektion, hvilket resulterer i betydelige varmetab. Tank tagisolering er muligt, hvis det korrekte isoleringsmateriale og monterings- og monteringsmetoder anvendes. Hvis der kan forekomme fodtrafik, påføres en trykbestandig plade som ProRox SL 580 til isolering af tanktaget.

ROCKWOOL Hydrocarbonplade til brandbeskyttelse

Cellulosebrande er langt fra lige så aggressive og intense som kulbrintebrande, der opstår ved forbrænding af olie, brændstoffer, kemikalier, plast osv.
Standard varmeisoleringssystemer kan ikke modstå den intense brandbelastning. ROCKWOOL Hydrocarbonplade er udviklet for at give beskyttelse mod de hårde varmeforhold ved kulbrintebrande.

ProRox SL 970

ProRox SL 970 SC er en formfaststenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af konstruktioner med højere temperaturer og lette mekaniske belastninger (f.eks. hvor der forekommer vibrationer). Typiske eksempler er ovne, fyr og udblæsningskanaler.

 

ProRox WM 950 alu

ProRox WM 950 ALU SC er en fleksibel stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Den er på den ene side forsynet med glasfiberforstærket aluminiumsfolie mellem uld og trådvæv. Trådvævsmåtten er egnet til varme- og lydisolering af industrielle anvendelsesområder, der opnår høje temperaturer som f.eks. industrirør, kedelvægge, ovne og røgkanaler.

 

ProRox WM 960 alu

ProRox WM 960 ALU SC er en fleksibel tung stenuldsmåtte påsyet galvaniseret trådvæv. Den er på den ene side forsynet med glasfiberforstærket aluminiumsfolie mellem uld og trådnet. Trådvævsmåtten er specielt egnet til industrielle anvendelser som højtryksdamprør, reaktorer, ovne osv. med høje krav til isoleringens temperaturmodstand.

 

ProRox SL 900

ProRox SL 900 SC er en let, fleksibel stenuldsbatts. ProRox SL 900 SC er egnet til termisk isolering af tanke, beholdere, røggaskanaler, kedler og ovne. Samt som 3. lag i højtemperaturløsninger.

 

ProRox SL 960

ProRox SL 960 SC er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Produktet kan bruges i branddøre.

 

ProRox SL 970 alu

ProRox SL 970 ALU SC er en formfast stenuldsbatts, som er særlig egnet til termisk og akustisk isolering af konstruktioner med højere temperaturer og lette mekaniske belastninger (f.eks. hvor der forekommer vibrationer). Typiske eksempler er ovne, fyr og udblæsningskanaler. Den er på den ene side forsynet med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie.

 

ProRox SL 960 alu

ProRox SL 960 ALU SC er en formfast stenuldsbatts og er særlig egnet til termisk og lydisolering af ovne, tanke og beholdere på op til mellemtemperaturer. Den er på den ene side forsynet med en glasfiberforstærket aluminiumsfolie.

 

ProRox SL 550

ProRox SL 550 er en stærk, stiv isoleringsplade af stenuld.