+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

Rockwool VVS og HVAC isolering

Kvalitetsisolering fremstillet af stenuld.

Armadan har arbejdet sammen med ROCKWOOL i mange år. Både indenfor VVS/HVAC og Industri/Proces og Offshore/Maritim markedsfører Armadan, ROCKWOOLs produkter

Rørisolering til varme og kolde rør

Bygningens tekniske installationer består både af varme og kolde rørinstallationer.  Varme rørinstallationer bruges typisk til rumopvarmning og til brugsvand. Kolde rørinstallationer bruges til komfortkøl, industrikøl og til brugsvand.
For at optimere energieffektiviteten, forhindre varmetab og kondens er en effektiv rørisolering påkrævet.  Når rørledninger er isoleret korrekt, vil varmetabet være begrænset, bygningen vil være sikret mod kondensskader og den ønskede medietemperatur opretholdes.

Læs mere om ROCKWOOL rørskåle HER

Kedler, beholdere og andre anlæg

Varmebeholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452 Isolering mod energitab
Det anbefales, at beholdere med relativt lave temperaturer – altså temperaturer < 250° C – isoleres på krumme flader med ROCKWOOL Lamelmåtte.
På plane flader kan man isolere med Industribatts 50 eller Industribatts 80. Disse produkter er så trykstærke, at de ofte kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.

Læs mere om ROCKWOOLs forklaring på standard DS-452 HER

 

Universal rørskål

er en stiv rørskål, som kan bøjes. Produktet består af vandafvisende ROCKWOOL stenuld belagt med armeret og PE-forstærket aluminiumsfolie. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar.
ROCKWOOL UNIVERSAL RØRSKÅL kan monteres stort set uden brug af værktøj, idet produktet let tilpasser sig anlæggets vinkler, bøjninger og bæringer. Dette skyldes stenuldens unikke struktur. Isolering af varmt- og koldtvandsrør, dampledninger og proces-rør. Når rørskålen presses sammen ændres dens indre struktur, så den bliver fleksibel.

Læs mere om Universal Rørskål HER

Rørskål  800

Formfast rørskål af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld, belagt med armeret PE-forstærket aluminiumsfolie. Rørskålen er i længderetningen slidset i to sammenhængende halvdele, som gør produktet let at montere. En selvklæbende tape på alufoliens overlap øger montagehastigheden yderligere. 

Læs mere om Rørskål 800 HER

ROCKWOOL montage film

ROCKWOOL Lamelmåtte (Armeret Alufolie)

består af fugt- og vandafvisende stenuldslameller, der er limet på en armeret alufolie-bane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på belægningsbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.
ANVENDELSE: Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader.

Læs mere om Rockwool Lamelmåtter HER

ROCKWOOL Lamelmåtte (Kraftpapir)

består af fugt-og vandafvisende ROCKWOOL stenuldslameller, der er limet på en stærk papirbane. Stenuldens fiberretning er vinkelret på papirbanens plan. Dette giver et bøjeligt produkt med god trykstyrke.
ANVENDELSE: Varme- og kondensisolering af rør, ventilationskanaler og beholdere, og i øvrigt alle andre krumme og plane flader. 

Læs mere om Lamelmåtter (Kraftpapir) HER

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT

er en formstabil plade, som er fremstillet af bunden stenuld. Pladen er på den ene side belagt med sort glasvlies (glasklæde), som tåler vindhastigheder på op til 20 m/sek.
ROCKWOOL INDUSTRIBATTS SORT anvendes til varmeisolering og lyddæmpning indvendig i ventilationskanaler og er tillige velegnet til indvendig beklædning i ventilationsunits, kedelkabinetter etc. Produktet har gode lydabsorberende egenskaber. 

Læs mere om Industri batts Sort HER

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 

er en formfast og relativt trykstærk plade af stenuld. Pladen er i nogen grad bøjelig.
 ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 50 er med sin stivhed og trykstyrke specielt velegnet til isolering af store varmtvandstanke og beholdere. 

Læs mere om Industribatts 50 HER

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80

er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne ved højere temperaturer. God formstabilitet og dermed god bæreevne og trykstyrke på fladen. Industribatts 80 anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

Læs mere om Industribatts 80 HER

Industribatts 80 Alu

ROCKWOOL INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie)

er en fast, stiv plade fremstillet af bunden stenuld. God isoleringsevne ved højere temperaturer. Produktet har god formstabilitet og dermed god bæreevne/trykstyrke på fladen. Anvendes til isolering af ventilationskanaler, tanke, beholdere mv.

Læs mere om Industribatts 80 HER

Rockwool tilbehør

ROCKWOOL KNIV 310 

Tilskæring af ROCKWOOL Stenuld.

ROCKWOOL RETURSYSTEM SÆK 

Til returnering af rester og fraskær af ROCKWOOL isolering. 

Læs mere  om ROCKWOOL tilbehør HER