Teknisk isolering fra ROCKWOOL | Armadan

ROCKWOOL teknisk isolering

​Rørisolering til varme og kolde rør | VVS og HVAC isolering
Bygningens tekniske installationer består både af varme og kolde rørinstallationer. Varme rørinstallationer bruges typisk til rumopvarmning og til brugsvand. Kolde rørinstallationer bruges til komfortkøl, industrikøl og til brugsvand.
For at optimere energieffektiviteten, forhindre varmetab og kondens er en effektiv rørisolering påkrævet. Når rørledninger er isoleret korrekt, vil varmetabet være begrænset, bygningen vil være sikret mod kondensskader og den ønskede medietemperatur opretholdes.