Brandsikring af ventilationskanaler | Armadan

Brandsikring af ventilationskanaler

Ventilationssystemer findes i alle større bygninger og etagebyggerier; kontorer, institutioner, hoteller, boligblokke mf.  Brandsikring af ventilationskanaler udføres for at hindre brandspredning via kanalsystemer, der går gennem brandadskillende bygningsdele. 

I Bygningsreglementet BR18 finder du konkrete krav til, hvordan ventilationskanaler skal placeres og udformes, så de i tilfælde af brand ikke forårsager antændelse af nærliggende bygningsdele og fast inventar uden for den brandcelle, hvori de er placeret. 

Grundlæggende skal ventilationskanaler, der går gennem brandadskillende bygningsdele, udformes, så den brandadskillende evne bevares. Og ventilationskanalerne skal som udgangspunkt have en brandmodstand tilsvarende de brandsektioner, som de føres igennem. 

  • Ventilationskanaler projekteres typisk jf. DS428 Brandsikring af ventilationskanaler.
  • Ventilationskanaler, som skal brandisolere, testes og klassificeres i henhold til DS/EN 1366-1.

Brandisolering af ventilationskanaler skal altid udføres jævnfør de enkelte producenters anvisning. Producenterne har tests og klassifikationer, der ligger til grund herfor.

Hos Armadan finder du isoleringsprodukter til både cirkulære ventilationskanaler og retikulære ventilationskanaler, og vi sidder klar med vejledning, så du får de rettet produkter til dine projekter.


Klassifikation - brandsikring af ventilationskanaler

Kanaler med brandisolering testes i henhold til DS/EN 1366-1.
Den samlede klassifikation angives eksempelvis som: EI30/EI60 (ve ho i ↔ o) A2-s1,d0.

EI

At ventilationskanalen kan opretholde sin Integritet og Isolation i det angivne tidsrum.

60

At ventilationskanalen opretholder sin Integritet og Isolation i 60 minutter. Tidsangivelsen kan også være 30 eller 120 minutter.

(ve ho i ↔ o)

Angivelsen i parentesen angiver, at produktet er klassificeret både for vertikale og horisontale kanaler, samt ind- og udvendig brandpåvirkning.

A2-s1,d0

A2: Ubrændbart materiale

s1: meget begrænset mængde af røgudvikling

d0: ingen brændende dråber eller partikler

Stærke brands og produkter til brandsikring af ventilationskanaler

Stenuldglasuld og cellegummi fra førende brands.
Når du køber dine produkter hos Armadan, er du sikret den bedste kvalitet på markedet kombineret med solid og erfaren vejledning.

ISOVER Ultimate Protect 

Med Ultimate Protect serien har ISOVER udviklet en innovativ serie til brandisolering af ventilationskanaler. Serien er fremstillet af lange, sammenvævede fibre; en mineraluld med fortrinelige egenskaber, stor fleksibilitet og reduceret vægt sammenlignet med traditionelle stenuldsløsninger. 

ISOVER Ultimate Protect-serien er testet og certificeret til at give maksimal sikkerhed og komfort og er certificeret i henhold til de gældende krav og standarder.

Serien omfatter ikke alene højtydende Ultimate-produkter men også tilbehør, der bruges til effektiv brandsikring; fuge, klæber, skruer og tape.

Mere om Ultimate Protect 


ROCKWOOL CONLIT  

ROCKWOOL har gjort det let for dig at sikre montering, kvalitet og udseende når du skal brandsikre ventilationskanaler.

Med et bredt produktsortiment i flere brandklasser, som alle naturligvis overholder gældende krav og standard, kan du vælge CONLIT brandsikring til alle dine opgaver.

CONLIT er et komplet program af ubrandbar stenuldsisolering og tilbehør i højkvalitet. 

Mere om Conlit 


Vi sidder klar til at hjælpe dig

Helle Vilsner

Fire & Project Manager


Mobil: +45 92 44 11 74

Ballerup

Tom Hansen

Teknisk Salg / Technical Sales ØST


Mobil: +45 30 80 64 62

Ballerup

Jacob Sommer

Teknisk Salg/ Technical Sales VEST


Mobil: +45 92 44 11 75

Kolding


Helle Vilsner

Fire & Project Manager


Mobil: +45 92 44 11 74

BallerupTom Hansen

Teknisk Salg / Technical Sales ØST


Mobil: +45 30 80 64 62

Ballerup


Jacob Sommer

Teknisk Salg/ Technical Sales VEST


Mobil: +45 92 44 11 75

Kolding