Kondensisolering mod energitab, teknisk isolering der gør en forskel | Armadan

Kondensisolering 

Vigtigheden af  kondensisolering bliver ofte først tydelig, når det ikke fungerer. Det viser sig enten i form af dryppende eller isbelagte rørledninger, fugtige nedhængte lofter eller korrosion og tæring under isoleringen.

I større rør- og ventilationssystemer kan et brud på kondensisoleringen medføre store energimæssige omkostninger. Derfor er det altid en rigtig god ide at investere i kondensisolering af ventilationskanaler og kolde rør – også selvom det blot er mindre rørsystemer.

En kollapset kondensisolering viser sig blandt andet ved, at der optræder kondensvand i isoleringen på ventilationen eller på rørene. Hvis der er tale om sorte rør vil vandet tære på rørene og opdages det ikke i god tid vil det være nødvendigt at udskifte hele eller dele af rørsystemet.

Kondensisolering af kolde rør og ventilationskanaler

Når et koldt rør bliver ført igennem et varmt lokale, vil der udvikles kondens på grund af temperaturforskellen. Røret vil i sådan et tilfælde blive vådt og begynde at dryppe. Kondensisoleringen med en udvendig dampspærrende membran sikrer, at kolde rør ikke står og drypper.
Der er mange ting at tage hensyn til når kolde rørsystemer skal kondensisoleres. Der skal blandt andet tages højde for både udviklingen af kondens/kondensation, energitab og risikoen for frysning.

For at undgå kondensation og kuldebroer er det vigtigt, at bæringerne er isolerede og at kondensisoleringen udføres nøjagtigt. For at undgå kuldebroer er det vigtigt, at der ikke opstår sprækker og spalter i isoleringen - samt at isoleringen har samme korrekte tykkelse på hele installationen. For at afslutte monteringen af kondensisoleringen bruges tape eller fugemasse, så den dampspærrende membran slutter tæt omkring isoleringsmaterialet.

I rør- og ventilationssystemer kan et brud på kondensisoleringen medføre store energimæssige omkostninger. Det er derfor altid en rigtig god ide at investere i kondensisolering af ventilationskanaler og kolde rør.

En nedbrudt kondensisolering viser sig blandt andet ved, at der optræder kondensvand i isoleringen på ventilationskanalen eller på rørene. Uanset typen af rør, så vil kondensvandet tære og/eller korrodere på rørene. Opdages dette ikke i god tid vil det være nødvendigt at udskifte hele eller dele af rørsystemet.

Den afsluttende overflade til arbejds- og opholdsrum bør beklædes med robuste og rengøringsvenlige materialer. Kanaler eller ventilationsskakter som indeholder isolering, som er udsat for mekaniske eller vejrlige forhold, skal beskyttes med forsvarlig beklædning for at undgå slid på isoleringen.

Jf. DS 452, ”Termisk isolering af tekniske installationer” skal kondensisoleringen af kolde rør opfylde følgende skrivelser:

 • Energitab
  Når der tales om energitab, så handler det om, at rørsystemer som skal transportere eller indeholder kølede medier, skal isoleres så der undgås uønsket varmeoverførsel til mediet.
 • Kondensisolering
  Kolde rør skal i Danmark sikres mod udvendig kondensation (udvikling af udvendig kondens), så der ikke opstår og ulemper på omgivelser, isolering og installationer.
 • Isolering mod frysning:
  Kolde rør skal isoleres således, at der ikke opstår ulemper eller skader på omgivelserne og installationerne på grund af frost.

Når der skal kondensisoleres fx ventiler, flanger og bæringer gælder de samme principper, som ved kondensisolering af kolde rør. Mediet skal først omgives af et isolerende materiale og afsluttes med en dampspærrende membran, som lukkes tæt med tape eller fugemasse.

Frostsikring og frostisolering

Frostsikring udføre på udendørs rør eller rør i lokaler med temperaturer under frysepunktet og som fx indeholder stillestående vand eller materialer, der er sårbare overfor frost. Det er ikke muligt at undgå tilfrysning ved blot at benytte isoleringsmateriale, men isolering kan forlænge fryseprocessen. Er der tale om stillestående vand eller lignende, som skal være stillestående i længere tid skal røret traces. Tracing er er varmekabel som installeres på røret under isoleringen. Dette kabel er med til at sikre, at mediet ikke fryser til, mens det står stille inde i rørene.

Det er vigtigt at pointere at bæringer afkorter den frostsikrede tid, hvis de gennembryder isoleringslaget. Derfor anbefales det at man benytter de isolerede rørbærere. På den måde sikrer man en tæt og ubrudt isolering, som opretholder frostsikringstiden.

Stærke brands og produkter til kondensisolering

Stenuld, glasuld og cellegummi fra førende brands.
Når du køber dine produkter hos Armadan, er du sikret den bedste kvalitet på markedet kombineret med solid og erfaren vejledning.

Armacell 

Cellegummi er et effektivt materiale at benytte, når man skal lave kondensisolering. Vigtigheden af et isoleringssystem bliver ofte først tydelig, når det ikke fungerer. Det viser sig enten i form af dryppende eller isbelagte rørledninger, fugtige nedhængte lofter eller korrosion og tæring under isoleringen.
Hos Armacell finder du stærke produktserier til kondensisolering blandt andet AF Armaflex, HT Armaflex, Armaflex Ultima.  

ROCKWOOL Teclit til kondensisolering af kolde rør

Teclit systemet til kolde rør minimerer risikoen for kondens på ydersiden af isoleringen og omkring røret, bidrager til en bedre energieffektivitet og beskytter rørene mod korrosion.

 • Ubrændbart
 • Energieffektivt
 • Ekstremt robust
 • Hurtigt og enkelt at tilpasse og montere
 • Egnet til temperaturer fra 0 - 250C