Brandtætninger - fra BR18 til praksis | Armadan

Brandtætninger - fra BR18 til praksis

I Danmark er langt det meste byggeri styret af byggeloven og bygningsreglementet - BR18.  Bygningsreglementet specificerer byggelovens krav til opførelse, renovering og indretning af bygninger i forhold til blandt andet sikkerhed, brand, tilgængelighed og sundhed.

Når du arbejder med brandtætning er, er det væsentligt at have styr på BR18.  
Vi tager dig fra reglement til praksis. 

Bygningsreglement - BR18

I BR18 kan man i kapitel 5, §104 læse følgende:
Byggeri skal projekteres og udføres, så det sikres, at der i tilfælde af brand ikke sker væsentlig brand- og røgspredning.
Dette skal ske under hensyn til, at:
 • Risikoen for, at en brand opstår, begrænses.
 • Brand- og røgspredning begrænses i den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået.
 • Brand- og røgspredning til andre brandmæssige enheder forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets redningsindsats.
 • Brandspredning til andre bygninger på samme grund begrænses.
 • Der ikke sker brandspredning til bygninger på anden grund.
I BR18 kapitel 5 §114 står følgende:
Gennemføringer i brandadskillende bygningsdele skal udføres, så bygningsdelenes brandtekniske egenskaber ikke forringes.

BR18 i praksis

Fra reglement til montering - vær opmærksom på følgende:
 • Gennemføringerne i en brandadskillelse må ikke forringe væggens/ dækkets integritet og isolation.
 • Brandtætningens klassifikation skal som minimum svare til klassifikationen af den gennembrudte bygningsdel.
 • Eks.Er en væg EI60, skal brandtætningen som minimum også være klassificeret til EI60.
 • Brandtætningen må gerne klassificeret højere end EI60, men på ingen måde lavere end EI60.
 • Brandadskillende bygningsdele kan også være klassificeret REI60.
 • R betyder at bygningsdelen også er bærende. Denne klassifikation kan aldrig opnås for en brandtætning, her arbejdes kun med EI.
 • Brandtætningerne skal naturligvis udføres efter dokumenterede og testede løsninger.
Sidder til tilbage med spørgsmål? Vi sidder klar til at rådgive dig. 

Dokumenterede brandtætninger med Mulcol

Mulcol er et innovativt, testet og veldokumenteret brandsikringssystem til brandlukning af tekniske installationer som rørledninger af plast, metal eller komposit samt kabler og andre tekniske installationer.

Hvad enten det drejer sig om etagedæk, beton- eller gipsvægge, så er brandtætningssystemet designet til at brandsikre den pågældende gennemføring.

Med Mulcol får du altid dokumenterede og testede løsninger til brandtætninger. I BR18 hedder dette præ-accepterede løsninger.

Al Mulcol dokumentation er tilgængeligt online

 • ETA-rapporter
 • Diverse datablade
 • CE-mærkning
 • Ydeevnedeklarationer
 • DGNB-certifikater
 • Svanemærket byggeri
 • mf 

Du finder al Mulcol dokumentation under de enkelte produkter her på siden eller via Mulcols stærke gratis online værktøjer - Mulcol Multiselector eller Mulcol Data Manager

Mulcol arbejder løbende på tilpasse og udvide systemets godkendelser. På den måde er Mulcol hele tiden i udvikling for at tilpasse markedets behov.

Kurser i passiv brandsikring

Arbejder du med passiv brandsikring, så er vores kurser med stor sandsynlighed noget for dig.
Her bliver du opdateret på lovgivningen, samt får en god gennemgang af udvalgte produkter på markedet.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Helle Vilsner

Fire & Project Manager


Mobil: +45 92 44 11 74

Ballerup

Tom Hansen

Teknisk Salg / Technical Sales ØST


Mobil: +45 30 80 64 62

Ballerup

Jacob Sommer

Teknisk Salg/ Technical Sales VEST


Mobil: +45 92 44 11 75

Kolding


Helle Vilsner

Fire & Project Manager


Mobil: +45 92 44 11 74

BallerupTom Hansen

Teknisk Salg / Technical Sales ØST


Mobil: +45 30 80 64 62

Ballerup


Jacob Sommer

Teknisk Salg/ Technical Sales VEST


Mobil: +45 92 44 11 75

Kolding