Teknisk isolering, kvalitet, effektivitet, nemt at montere - læs mere | Armadan

Teknisk isolering

Isolering af tekniske installationer - eksempelvis isolering af varmerør, vandrør, kedler, ventilationskanaler, procesrør og andre installationer, som kan bære medier fra et sted til et andet - er særdeles væsentlig. 

Krav og reglementet indenfor teknisk isolering er i fokus, for fordele ved teknisk isolering er mange.

Blandt andet forbedrer isolering af tekniske systemer energieffektiviteten, sænker driftsomkostningerne og reducerer CO2 aftrykket. En korrekt teknisk isolering skaber tilmed en mere stabil temperatur samtidig med, at det lavest mulige energiforbrug opnås. Dertil spiller en korrekt teknisk isolering en central rolle i at mindske støj fra anlæg. 

Som servicepartner og rådgiver indenfor teknisk isolering ønsker vi, at give en grundig indsigt i og oplyse om faget og håndværket; teknisk isolering.

I samarbejde ønsker vi at sikre det danske marked de rette løsniger. 

Hvad er teknisk isolering?

Teknisk isolering er isolering af tekniske systemer; anlæg til opvarmning, køling, ventilation samt klima.
Hovedformålet med at udføre teknisk isolering er at undgå tab af energi og derved skåne miljøet og samtidig spare penge - men fordelene er flere. 

Følgende begreber er relevante, når man snakker teknisk isolering.  


Hvor udføres teknisk isolering?

 • HVAC – VVS og ventilation i boliger og andre bygninger.
 • Industri – Fabrikker
 • Kraftværker – Raffinaderier
 • Maritime – Offshore

Er det krav og lovgivning indenfor teknisk isolering? 

Ja, når man arbejder med teknisk isolering er der krav, normer og reglement at følge. Man skal være bevidst om følgende: 
 • DS452, termisk isolering af tekniske installationer
 • DS428, norm for brandsikring af ventilationsanlæg
 • EN1366, testnorm for brandsikring - herunder flere relevante undernormer

Hos Armadan sidder vi klar til at hjælpe dig på vej, så de isoleringsprodukter du vælger, lever op til de gældende krav.   


Hvad udføres teknisk isolering på?

Teknisk isolering udføres blandt andet på:
 • Varme rør
 • Kolde rør
 • Kølerør
 • Ventilationsrør
 • Ventilationskanaler
 • Varmtvandsbeholdere
 • Kedler
 • Køleaggregater
 • Ventilationsaggregater
 • Tanke
 • Ovne
 • Skorstene

Hvor finder man de rigtige produkter til teknisk isolering? 

De rette produkter til teknisk isolering findes via en god projektafdækning med fokus på gældende krav. Hos Armadan sidder vi klar til at hjælpe et hvert isoleringsprojekt på vej med god dialog omkring det enkelte projekt, vejledning og support. 

Via vores online shop er det til enhver tid muligt at få overblik over forskellige produktmuligheder - samt at gennemføre køb 24 timer i døgnet, hele året.

Gå til online shop

Fordele ved at samarbejde med Armadan

 • Et bredt produktsortiment
 • Solid vejledning via stor erfaring og produktviden
 • Nem og fleksibel købsproces via kundeservice eller online shop
 • Høj leveringssikkerhed
 • Naturligt fokus på bæredygtighed