Varmeisolering - viden, gode råd og produkter, der gør en forskel | Armanda

Varmeisolering -  Isolering af varmerør

Varmeisolering er et af hovedbegreberne inden for teknisk isolering. I Armadan deler vi vores viden med dig som kunde, så du er sikker på at bruge de rigtige produkter til dine projekter.

Isolering af varmerør og varmeanlæg er en overkommelig og forholdsvis billig løsning til hurtigt at spare penge på varmeregningen. Energiforbedringer skal starte et sted, så hvorfor ikke starte med varmerørene og varmeanlægget, da det er et relativt simpelt indgreb. Hvis varmeanlægget eller varmerørene befinder sig uden for klimaskærmen, er argumentet for at isolere varmerørene blot endnu tungere, idet fortjenesten vil være tilsvarende større.

Ved at montere isolering på varmerørene ledes varmen hen, hvor den ønskes og det vil gøre det billigere at opretholde en stabil og ønsket temperatur i hvert enkelt rum. Udover den direkte økonomiske gevinst og den øgede fysiske kontrol over varmen, så kan en konsekvens meget vel også være en øget bygningsværdi.

Efterisolering af varmerør på f.eks. loft og i kælder er en god investering i de rum, hvor der ingen opvarmning er. Det er muligt at opretholde en medietemperatur ved effektiv rørisolering, så den optimale energieffektivitet efterleves.

Varmeisolering på varmtvandsrør

Der er mange argumenter for at isolere varmtvandsrør og kun ganske få argumenter imod. Ved at installere varmeisolering på varmtvandsrør vil der være en gevinst uanset om vandrørene løber igennem uopvarmede kolde rum eller ej. Jo længere varmtvandsrørene er des mere varmetab, vil der forekomme; uanset omgivelsernes temperaturer. Den største besparelse opnås ved at varmeisolere vandrørene med det varme brugsvand og det kan også mærkes på varmeregningen når vandrørene der tilføre varme til gulvet eller til radiatorerne bliver varmeisoleret. Der er mange sidegevinster ved at installere varmeisolering på rørene. Der er bedre styring med, hvor varmen kommer hen og varmetabet under transporten bliver reduceret væsentligt, hvilket giver en mere effektiv varmeudnyttelse og dermed også en lavere varmeregning. Udover dette, så bliver indeklimaet også forbedret og boligværdien vil potentielt set også stige.

Til at isolere varmerør og varmtvandsrør bruges der typisk rørskåle. Rørskåle er en kappe med isolering på, som sættes uden på de rør som ønskes isoleret og som spændes fast med ståltråd og tape.

Varmeisolering af kedler

Hvad nytter det at installere varmeisolering på vand- og varmerør og så lade kedlen eller varmeanlægget stå og afgive strålingsvarme. Det er ikke helt så ligetil at installere varmeisolering på kedler. Til det kan der blandt andet benyttes selvklæbende varmeisolering som trådvævsmåtter. Trådvævsmåtter fås i varierende tykkelser fra 30-100mm og den selvklæbende varmeisoleringsmåtte lægges på ydersiden af varmeanlægget og snøres fast med det medfølgende tråd og trådvævsmåtterne sys sammen med ståltråd, så der ikke opstår sprækker og spalter i varmeisoleringen.

Efter endt isolerings arbejde på kedlen skal man sørge for at kedlen ikke overstiger 50°C. Ofte er ældre kedler lavet af støbejern et godt sted at varmeisolere, da der går meget energi tabt i form af strålevarme. Kedler er i gang hele året rundt, hvormed der er meget energi at spare ved korrekt isolering.

Vi anbefaler altid at få kontrolleret gamle varmerør for at mindske det varmetab, der ofte er at finde ved ældre kedler og varmerør.

Termisk isolering til varmesystemer og kolde rør

Når vi taler om temperaturer og systemer med bestemte temperaturer vil der altid være fokus på varmetab og kondensation. For at kunne styre og kontrollere temperaturen bedre og mere effektivt er en vigtig faktor termisk isolering af kolde og varme rør, flanger, ventiler og bæringer.
I Danmark har vi standardiseringsudvalget ’Dansk Standard’ – eller DS/S 181 for termisk isolering. De har i 2013 udgivet de seneste retningslinjer for arbejdet med termisk isolering: DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer. DS 452 sætter retningen for de regler, der skal gælde for det maksimale tilladte energitab for tekniske installationer. Alle tekniske installationer passer i én af de seks isoleringsklasser der benævnes i DS 452: Termisk isolering af tekniske installationer. Nogle af de parametre der ligger til grund for placeringen af tekniske installationer i den enkelte isoleringsklasse er blandt andet omgivende temperatur, driftstemperatur og antal driftstimer pr. år.
”Den lille tekniske” fra Rockwool var en lille opslagsbog, som gav et fint overblik over isoleringsklasserne, men i disse nye digitale tider er det lettere at slå op i en online beregner, som du finder på både Rockwools og Armadans hjemmesider.

HVAC-systemer

HVAC er en forkortelse for Heating, ventilation and air conditioning, eller på dansk: HVAC er en betegnelse vi bruger om teknologier som har med varmestyring, ventilation og aircondition at gøre. Det er altså en samlet betegnelse for teknologier som har med indeklima at gøre. Målet med HVAC-systemer er at opnå et acceptabelt indeklima i et givent rum eller i en given bygning. HVAC-systemer og anlæg lægger sig ind under mekanisk teknologi, men er baseret på principper inden for blandt andet termodynamik og varmestyring.
Hos Armadan A/S forhandler vi isoleringsprodukter til blandt andet HVAC-systemer og HVAC-anlæg og er altid opdateret med de nyeste produkter og den seneste viden inden for termisk isolering, isoleringsmaterialer i al almindelighed og byggereglementer.

Stærke brands og produkter til varmeisolering

Stenuld, glasuld og cellegummi fra førende brands.
Når du køber dine produkter hos Armadan, er du sikret den bedste kvalitet på markedet kombineret med solid og erfaren vejledning.