+45 70 22 99 33 / info@armadan.dk

TEKNISK ISOLERING

hos Armadan er det ikke kun et spørgsmål om materialer.. Her får du også viden om teknisk isolering.. hvorfor og hvordan..

Hos Armadan A/S er det ikke kun et spørgsmål om materialer. Her får du også alt den seneste viden inden for teknisk isolering. Vi er isoleringsbranchens servicepartner, hvilket forpligter både i forhold til viden og sortiment.

Som teknisk isoleringsgrossist ønsker vi, her på Armadans nye hjemmeside, at give en grundig indsigt og oplyse om faget og håndværket: Teknisk isolering. Dette gør vi fordi vi lever af at sælge og rådgive om de materialer, der bruges til teknisk isolering.

Siden Armadan A/S startede for snart 40 år siden har hovedgruppen af Armadans kunder været de tekniske isolatører. Samtidig findes også VVS’ere og ventilationsfirmaer, som har valgt selv at foretage isoleringen. Fordi Armadan er specialiserede inden for de særlige produkttyper har VVS-grossisterne også valgt at købe en del af deres materialer hos Armadan. Herudover sælger og rådgiver vi OEM-kunder, der f.eks. bruger en enkelt type isolering til de produkter de producerer på deres fabrikker.

Inden for teknisk isolering finder vi følgende isoleringsbegreber:

 • Varmeisolering
 • Køl- og kondensisolering
 • Brandisolering
 • Lydisolering

 

Disse isoleringsbegreber er nødvendige at udføre forskellige steder og områder, såsom:

 • HVAC – VVS og ventilation i boliger og andre bygninger.
 • Industri – Fabrikker
 • Kraftværker – Raffinaderier
 • Maritime – Offshore

På de forskellige steder eller områder udføres teknisk isolering af forskellig karakter på:

 • Varme rør
 • Kolde rør
 • Kølerør
 • Ventilationsrør
 • Ventilationskanaler
 • Varmtvandsbeholdere
 • Kedler
 • Køleaggregater
 • Ventilationsaggregater
 • Tanke
 • Ovne
 • Skorstene
 • Og meget andet.

Hovedformålet med at udføre teknisk isolering er at undgå tab af energi og derved skåne miljøet og samtidig spare penge. Installationer skal isoleres så unødvendigt energiforbrug undgås.​

Teknisk isolering – i sikkerhedsmæssig forstand

Tekniks isolering kan også have et formål af sikkerhedsmæssig karakter. For at afdække tekniske installationer kan man sikre mod ophedning og undgå eventuel personskade. Det er slemme skader man kan pådrage sig, hvis man rører ved meget varme rør, en kedel eller lignende. Dette kan undgås ved at isolere emnet med f.eks. keramisk uld og stenuld og til sidst et afsluttende lag.

Varmeisolering

Varmeisolering udføres mod varmetab i overensstemmelse med DS 452 udg. 3, som er normen for termisk isolering af tekniske installationer. Normen angiver f.eks. tykkelsen af den krævede isolering.

Køl- og kondensisolering

Køl- og kondensisolering er nødvendigt at montere på køle- og kolde rør når de føres igennem et varmere lokale. Ellers vil man opleve, at kondens vil dryppe på personer og materiel i lokalet.

Lydisolering

For at undgå støjgener kan man lydisolere tekniske installationer. Der er utallige kilder til støj i de før angivne steder og områder. Armadan A/S har leveret materialer til store naturgasanlæg, hvor støjen generede borgere der boede tæt på området. Som et trivielt eksempel kan også nævnes en faldstamme i en bygning. Samtidig med, at den skal isoleres for kondens, kan man med fordel lydisolere denne også for at mindske støjgenerne fra den rislende lyd når vandet løber igennem røret.

Akustisk isolering, som lydisolering også omtales, er meget kompleks og opgaverne er derfor meget sjældent ens.

Brandisolering

Under teknisk isolering hører også begrebet brandisolering – også kaldet passiv brandsikring. Som udgangspunkt vil alle dele i en bygning kunne brænde, men en korrekt udført passiv brandsikring vil betyde, at der går længere tid inden en eventuel brand spredes. Herved vil personer, dyr og materiel nå at blive reddet fra flammerne.

Ved brandsikring kan man beskytte den bærende del af bygningen mod mulige ødelæggelser fra en opstået brand.

Armadan – Isoleringsbranchens servicepartner

Teknisk isolering er et sæt redskaber som har til formål at beskytte og passe godt på miljøet, mennesker, dyr, materiel og vores penge.

Hos Armadan A/S har vi fundet de bedste leverandører og producenter af isoleringsprodukter på markedet. Disse produkter sælger vi mens vores eksperter deler ud af den seneste viden om teknisk isolering.

Læs mere om de forskellige begreber, og hvad Armadans leverandører har at sige om dem i links nedenfor.