Hvordan testes Mulcol?

Hvordan testes Mulcol?

Hos Mulcol er ambitionsniveauet højt. I udviklingen og fremstillingen af produkter til passiv brandsikring vil Mulcol være de bedste, og de har altid den høje kvalitet i fokus. Mulcols kvalitetsstyringssystem understreger deres ønske om at overholde de nyeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder, så Mulcol produkterne altid lever op til de gældende europæiske og danske standarder. 

DS/EN 1366-3 Prøvning af installationers brandmodstandsevne, del 3 – Tætninger af gennemføringer – Omfatter ikke ventilationssystemer.

I denne prøvningsstandard er det defineret hvordan de forskellige installationer brandprøves, iht. forskellige typer af konstruktioner – gipsvægge, betonvægge, porebetonvægge eller betondæk. Her testes for brandmodstandsevne, altså det tidsrum hvori brandtætningen kan modstå temperatur, integritet og isolation. Når brandprøvningen er foretaget, udarbejdes en prøvningsrapport, som bringes videre til næste step.

DS/EN 13501-2 – Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 2: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandmodstandsevne, eksklusive ventilationssystemer.

Med prøvningsrapporten i hånden kan der nu udarbejdes en klassifikationsrapport. I denne rapport klassificeres E – Integritet og I – Isolation. Det er meget vigtigt at den enkelte løsning kan overholde EI i det angivne tidsrum. Det betyder nemlig at brandtætningen kan bibeholde både sin integritet og isolation i det angivne tidsrum.

ETA – En Europæisk teknisk vurdering (European Technical Assessment)

På baggrund af de to foregående rapporter samles dokumentationen nu og der kan udarbejdes en ETA. Med en ETA er det muligt at udarbejde en ydeevnedeklaration DOP og et CE-mærke. CE-mærket følger det enkelte produkt og er en dokumentation for at produktet opfylder den gældende EU-lovning. 

Hvorfor en ETA-godkendelse?

En ETA-godkendelse er en frivillig ordning. ETA-godkendelsen en bekræftelse på at byggeproduktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. I ETA-godkendelsen er rammerne for prøvningerne sat og anvendelsen af produktet skal ske inden for disse rammer.

Vil du vide mere om Mulcol?

Mulcol er en moderne producent af passive brandsikringsprodukter, og når det kommer til nytænkning og innovation indenfor passiv brandsikring, så ved Mulcol i den grad, hvad der skal til.


Læs mere her