De kraftigt stigende energipriser

Kraftigt stigende energipriser i Danmark rammer hårdt

Vi har indtil dags dato selv absorberet de stigende omkostninger gennem egenfinansiering og nye tiltag, såsom automatisk lysslukning, nedsættelse af temperaturen i vores bygninger, øget brug af varmepumper frem for gas mm.
Men da energipriserne fortsat stiger, samtidig med at vi konstaterer, at der er lange udsigter til at tilstandene normaliseres igen, ser vi os ikke længere i stand til at absorbere disse omkostninger.
Med baggrund i ovenstående er vi nødsaget til at indføre et energitillæg på samtlige fakturaer.

Energitillægget er på 40 DKK eksklusive moms
og pålægges hver faktura fra 1. oktober 2022

Energitillægget vil blive vist nederst på fakturaen som en selvstændig linje.

Vi vil naturligvis følge priserne for energi tæt, og når situationen tillader det, vil vi se på om tillægget eventuelt kan elimineres igen.
Vi beklager naturligvis, at dette tiltag er nødvendigt, men det er realiteterne i disse tider.
Skulle der være spørgsmål vedrørende ovenstående er du som altid velkommen til at kontakte din daglige kontaktperson.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Læs brevet her